Ett steg framåt

Här är ett exempel på hur det kan se ut. Med Modulity modulerar man snarare än möblerar.